Konferencja Operacja Wisła

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie

Zaproszenie

 

Konferencja w 70-rocznicę Operacji "Wisła", która zakończyła ukraińskie ludobójstwo dokonane na Polakach w latach 1939-1947.

 

11.03.2017r godzina 12.30. Warszawa budynek Pasty ul. Zielna 37-39

dr Lucyna Kulińska – Kraków, "Stan zagrożenia ludności polskiej ze strony band OUN- UPA w latach 1944-1947   w świetle dokumentów Ministerstwa Administracji Publicznej".

prof. Czesław Partacz – Koszalin, Operacja "Wisła", a Polska Racja Stanu

dr Andrzej Zapałowski (Uniwersytet Rzeszowski), "Ukraińska narracja w sprawie Operacji Wisła".

dr Bogusław Kuźniar (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Przemyślu), "Operacja "Wisła" jako realizacja naturalnego prawa RP do obrony swojego terytorium i ludności".

Artur Brożyniak (IPN Rzeszów), „Działania Przemyskiego Kurenia UPA w okresie operacji ".

Piotr Szelągowski -film Zapomnij o Kresach

Godzina 17.00. VIII Miesięcznica Wołyńska - Skwer Wołyński w Warszawie