Oświadczenie

Szanowni Mieszkańcy Przemyśla,
Pragnąc na wstępie podziękować Państwu za oddane na mnie i nasz komitet wyborczy głosy w ostatnich wyborach deklaruję, że nasza walka o rozwój Przemyśla będzie w dalszym ciągu kontynuowana. Dołożymy wszelkich starań by dalszą pracą społeczną zmieniać miasto i jego otoczenie.

Chciałbym zająć przede wszystkim stanowisko co do kwestii II tury wyborów w Przemyślu i ewentualnego poparcia jednego z kandydatów ubiegających się o stanowisko Prezydenta Miasta Przemyśla.
Szanowni Państwo, udzielę oficjalnego poparcia każdemu kandydatowi, który w mojej ocenie będzie gwarantem dbałości o polskie interesy w Przemyślu oraz gwarantem rozwoju gospodarczego w naszym mieście. Nie mam takiej pewności wobec  obydwu  kandydatów więc nie poprę oficjalnie żadnego z nich. Nie widząc takich gwarancji nie mam też prawa sugerować swoim wyborcom dokonywania jakiegokolwiek wyboru. Mój elektorat to ludzie, którzy oddali na mnie swój głos dokonując świadomego wyboru, dlatego ufam, że każda ich decyzja będzie głęboko przemyślana i słuszna.

Chciałbym w swoim oświadczeniu zwrócić się także bezpośrednio do kandydatów Roberta Chomy i Wojciecha Błachowicza. Jeżeli Panowie twierdzicie, że widzicie przestrzeń do współpracy ze mną i naszym środowiskiem, jeżeli prawdą jest, że doceniacie to co robimy i chcielibyście współpracować ze mną, z nami w przyszłości to oświadczam, że zarówno ja jak i nasze środowisko jesteśmy otwarci na współpracę i deklarujemy chęć pracy na rzecz dobra miasta. Jeżeli macie nam coś do zaoferowania to zaoferujcie. ALE PO WYBORACH!
Tak będzie uczciwie.

Chciałbym się odnieść na końcu do grafiki sugerującej moje wsparcie dla jednego z kandydatów umieszczonej na profilu jednego z komitetów, który oficjalnie poparł pana Błachowicza.
Umieszczenie tej grafiki bez mojej zgody i konsultacji ze mną jest zwykłym chamstwem i próbą manipulacji wyborczej i świadczy wyłącznie o poziomie jej twórców.
Mirosław Majkowski