Majkowski na Prezydenta

Patriotyczny Polski Przemyśl wystawia Mirosława Majkowskiego na prezydenta

http://www.portalprzemyski.pl/patriotyczny-polski-przemysl-miroslaw-majkowski-na-prezydenta/