ŚP. Stanisław Palczewski

Założyciel KPN z Krakowa Stanisław Palczewski nie żyje

Był nestorem ruchu niepodległościowego II i III konspiracji w Małopolsce. Porządny Człowiek, Polak i katolik. Zmarł w domu rodzinnym po długiej i ciężkiej chorobie, którą znosił ze stoicyzmem,  dzisiaj, 30 września 2014 roku. Do końca przytomny,  w otoczeniu małżonki, dzieci i wnuków -  oddał ducha Panu kilka minut po godzinie 10 rano.

Otoczony powszechnym szacunkiem, był mentorem i przyjacielem krakowskich Konfederatów Polski Niepodległej.

Cześć Jego jasnej pamięci!

R. Bocian

Życiorys

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Stanis%C5%82aw_Palczewski