Moje książki

Granica w ogniu

Bezpieczeństwo Polski

Polecane strony
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

O mnie

Dane IPN

*Andrzej Tomasz Zapałowski* ur. 6 XI 1966 r. w Wałbrzychu syn Władysława i Heleny z d. Piejko. Absolwent historii (WSP w Krakowie) i prawa (filia UMCS w Rzeszowie). Doktor nauk wojskowych (Akademia Obrony Narodowej).
W latach 1980-1990 działacz Niezależnego Ruchu Harcerskiego a następnie Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej (m.in. drużynowy 13 Drużyny Harcerskiej im. Orląt Lwowskich w Przeworsku). Brał udział jako delegat w Gdyni w zawiązywaniu Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. W 1982 r. podczas praktyk szkolnych w Rzeszowie jako uczeń szkoły średniej był głównym podejrzany o niszczenie plakatów antysolidarnościowych. Podejrzenia SB były zgodne z prawdą, ale podczas przesłuchania przez dyrekcje szkoły w obecności funkcjonariuszy SB nie udowodniono mu winy. W następnych latach był rozpracowywany przez SB za akcje ulotowe na terenie Przeworska. W 1986 r. usunięty za działalność antykomunistyczną i klerykalną ze Związku Harcerstwa Polskiego. W latach 1986-1989 przewodniczący Komisji Uczelnianej NZS WSP w Krakowie i członek Prezydium Tajnej Krakowskiej Komisji Koordynacyjnej NZS.
Współwydawca i redaktor gazetki podziemnej NZS "Legion" oraz drukarz prasy podziemnej w Krakowie. Drukował m.in. gazetkę KU NZS WSP "Legion", ulotki NZS i KPN, plakaty oraz ulotki dla strajkujących hutników w Nowej Hucie (w tym KPN-u) w maju 1988 r. (na prośbę Maćka Gawlikowskiego)
Przez kilka lat prowadził "melinę" z prasą podziemną. Był kurierem dostarczającym przez 4 lata "bibułę" z Krakowa do Przeworska i Przemyśla. Był członkiem Prezydium Komitetu Strajkowego NZS w Krakowie w 1988 r. oraz Prezydium Komitetu bojkotującego Studium Wojskowe. Przewodniczył strajkowi okupacyjnemu na WSP w 1988 r. Organizował na WSP akcje ulotkowe oraz pikiety. Członek Grup Specjalnych NZS do zabezpieczania demonstracji (ochraniał demonstracje w Krakowie od 1987 do 1989 r.). W akademiku wraz z kolegami brał udział w produkcji petard i gazów łzawiących, które następnie były wykorzystywane w starciach z milicją.
Od 1986 r. uczestniczył w większości demonstracji w Krakowie. Współpracował z Kongresem Solidarności Narodu (pełnomocnik Robert Bodnar) i Federacją Młodzieży Walczącej. W 1988 r. dwukrotnie zatrzymany przez SB (w lutym i maju). Skazany w maju 1988 r. przez Kolegium do Spraw Wykroczeń na maksymalny wymiar kary wraz z dodatkową karą związaną z użyciem "zwartych jednostek MO przy aresztowaniu". W tym samym czasie karę kolegium otrzymał Maciej Gawlikowski i Ryszard Bocian.
Od 1986 r. współpracownik i następnie członek Organizacji Młodzieżowej KPN. Ślubowanie składał na ręce Zygmunta Łenyka w jego mieszkaniu wraz z Ziemowitem Kalinowskim z Myślenic. Wprowadzającym do KPN-u był Artur Then. W 1988 r. rozwinął wraz z kolegami OM KPN na WSP w Krakowie. Współpracował w tym okresie m.in. z Maćkiem Gawlikowskim i Pawłem Sabudą.
Od 1988 r. wraz z śp. Andrzejem Tadeuszem Mazurkiewiczem odtwarzał struktury KPN na Podkarpaciu. Był szefem KPN w Przemyślu oraz koordynatorem w Przeworsku. Współredagował i drukował wraz z Andrzejem Mazurkiewiczem, Zbigniewem Piskorzem niektóre numery pisma KPN "Pobudka". Gazeta wychodziła nieregularnie w zależności od możliwości finansowo-technicznych raz na kwartał lub raz na pół roku. Nakład wynosił ok. 2 tys. egzemplarzy. Drukowana była w Lublinie, Jarosławiu a niektóre numery w Przeworsku w domu Andrzeja Zapałowskiego.
Wiosną 1989 r. za działalność antykomunistyczną został pozbawiony paszportu. W 1990 roku przewodniczył zakończonej sukcesem okupacji KW PZPR w Przemyślu. W wyniku podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Przemyśla a Zapałowskim, budynek został przekazany na powstające Kolegium Języków Obcych. Osobiście ściągnął ostatnią czerwoną flagę z budynku i wywiesił transparent KPN.
Za działalność w KPN odznaczony srebrną odznaką Krzyż KPN (nr 25).
W latach 1997-2001 Poseł na Sejm RP z ramienia KPN. Obecnie Poseł do Parlamentu Europejskiego.