Moje książki

Granica w ogniu

Bezpieczeństwo Polski

Polecane strony
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Uwolnijmy energię Przemyśla!!!

Dlaczego utworzyliśmy Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólnota Samorządowa Doliny Sanu”?

Widząc marazm władz lokalnych, nieporadność i brak zaangażowania w działaniach, aby przyśpieszyć rozwój miasta, przemyślanie skupieni w organizacjach i stowarzyszeniach pozarządowych pragną zmienić oblicze Przemyśla widzianego przez jego mieszkańców jako miasta bez perspektyw i szans na lepszy rozwój. Tak w większości mieszkańcy postrzegają działania samorządu lokalnego, potęgowane przez skłóconych wybrańców nadsańskiego grodu, którzy dla dobra swoich wyborców nie potrafią pogodzić się i wspólnie pracować dla Przemyśla. Praca w samorządzie nie powinna być miejscem walki politycznej, lecz zaszczytem działania dla lokalnej społeczności. Dlatego też niezrzeszeni w partiach politycznych przemyślanie, lokalni patrioci, działający w stowarzyszeniach pragną podjąć wyzwanie, jakim jest świadczenie służby publicznej z korzyścią dla ogółu mieszkańców miasta.

Nie działając w partiach mamy większe możliwości współpracy z władzami wyższego szczebla, bez względu na ich opcję polityczną. Potrafiliśmy się zjednoczyć - bowiem uważamy, że naszym obowiązkiem jest przyśpieszenie rozwoju miasta i stworzenie szans dla mieszkańców, w szczególności młodych, którzy są niewykorzystanym potencjałem Przemyśla. Z tego powodu na listach wyborczych wystawiamy również ludzi młodych, którzy wiążą swoją przyszłość z Przemyślem i nie zamierzają z niego wyjeżdżać. Także tych, którzy mają pomysły na jego rozwój, działają aktywnie w stowarzyszeniach, a cechuje ich głównie zapał do pracy.

Zapraszamy wszystkich do współpracy!