Andrzej Zapałowski

Aktualności

Galerie

O mnie

Andrzej Zapałowski ur. 1966 r., dr hab. nauk o bezpieczeństwie. Absolwent historii i prawa. W swojej karierze zawodowej był min. dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu oraz dyrektorem Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu. Od 1997 do 2001 roku Poseł na Sejm RP, a w latach 2005-2009 poseł do Parlamentu Europejskiego.

Przeczytaj więcej

Wywiady

Moje książki

W polskiej historiografii nie ma bowiem tak szczegółowego, naukowego opracowania traktującego o walkach z Ukraińską Powstańczą Armią w powiatach jarosławskim i przemyskim województwa podkarpackiego. Opracował go znawca tematu dr Andrzej Zapałowski. Autor wykorzystał liczne materiały źródłowe zgromadzone głównie w zbiorach Archiwum Państwowego w Przemyślu, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, byłego Archiwum Wojskowego Biura Badań Historycznych i Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie oraz w zbiorach prywatnych...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.