Andrzej Zapałowski

Wywiad na żywo


Czy będziemy mieli gdzie się schronić?

https://www.youtube.com/watch?v=wVT-gDEwoHc