Andrzej Zapałowski

Ten wywiad nagrałem jeszcze w starym roku


https://rumble.com/v22xrsw-a.zapalowski-29.12.22.html