Andrzej Zapałowski

Bez politycznej poprawnosci


Obywatele Ukrainy wyłudzają polskie świadczenia – rozmowa z prof. Andrzejem Zapałowskim

https://www.youtube.com/watch?v=LP0xaeQntGo