Andrzej Zapałowski

Dzisiaj wRealu24


PILNE! Czy oddaliśmy wszystko Ukrainie? O pozbywaniu się sprzętu wojskowego mówi. A. Zapałowski

https://www.youtube.com/watch?v=okwW4w-J3IA