Andrzej Zapałowski

Wywiad, który nagrałem kilka dni temu


Andrzej Zapałowski: Od ograniczonej interwencji wojskowej Rosja przejdzie do II wojny ojczyźnianej

https://www.youtube.com/watch?v=LKC5eUaKF_8&t=889s