Andrzej Zapałowski

W kolejnej telewizji o nagonce


Przemyśl był terroryzowany. Prof. Zapałowski poparł patrole obywatelskie. Żądają za to usunięcie go z uczelni!

https://pl1.tv/title/przemysl-byl-terroryzowany-poparl-patrole-obywatelskie-zadaja-za-to-usuniecie-go-z-uczelni/