Andrzej Zapałowski

Tak się niszczy WP


Segregacja i dewastowanie zasobów osobowych w WP. Proszę o rozpowszechnianie!

https://www.youtube.com/watch?v=PV9vvTuur6A