Andrzej Zapałowski

Stawiam bardzo ważne pytanie


Myślę, iż Polacy powinni mieć jednoznaczne zaprzeczenie rządu!

https://pl1.tv/title/prof-andrzej-zapalowski-pyta-czy-polska-udostepnila-terytorium-do-ataku-na-iran/