Andrzej Zapałowski

Nasi generałowie położyli armie na łopatki?


Niech generałowie nadal zajmują się segregacją sanitarną w wojsku, mobbingiem żołnierzy, przenoszeniem ich do innych garnizonów itd. Nie mówię już o niszczeniu morale w wojsku!

 

Polska armia nie jest gotowa do obrony kraju? Nieoficjalnie: Tak głosi raport

https://www.rp.pl/wojsko/art35684771-polska-armia-nie-jest-gotowa-do-obrony-kraju-nieoficjalnie-tak-glosi-raport?fbclid=IwAR2WWzaixR4-t7GKfdamUtHKUGcXi01GqIYxFo1q2L9Eiw23JlDOS3dR4P8