Andrzej Zapałowski

List otwarty funkcjonariuszy Policji


https://legaartis.pl/blog/wp-content/uploads/2022/01/5e60d0a2d2d3076c80b913ed9f86d4a36c32484f202201.pdf