Andrzej Zapałowski

Ten tekst napisałem na wakacjach


UKRAINA W SZAREJ STREFIE BEZPIECZEŃSTWA

https://przeglad.org/wp-content/uploads/2021/12/XXXVIII-03-Zapalowski.pdf