Andrzej Zapałowski

Mój wywiad dla nowej polonijnej telewizji w USA


Jaki był 2021 r.? 12.27.21

https://vimeo.com/660538145