Andrzej Zapałowski

O nadużyciach w oświacie i wojsku


Parlamentarny Zespół ds. Nadużyć i Naruszeń Prawa w związku z COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=NbbbjMS85S8&t=18s