Andrzej Zapałowski

Afgańczycy u bram


Wiosną z dużym prawdopodobieństwem z kierunku ukraińskiego i rosyjskiego ruszy na Ukrainę masa Afgańczyków. Polska będzie na ich drodze. Już teraz na granicy z Ukrainą powinny być budowane płoty, chociażby po to, aby prewencyjnie sparaliżować ten plan!

Kryzys w Afganistanie: Katastrofa humanitarna, jakiej nie widział świat

https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-w-afganistanie/news-kryzys-w-afganistanie-katastrofa-humanitarna-jakiej-nie-widz,nId,5670194#crp_state=1