Andrzej Zapałowski

Wywiad dla radia w Chicago


Zasadniczo wywiad jest publikowany w radio. Wersja wizualna jest dla osób chcących wysłuchać rozmowy w Internecie.

Andrzej Zapałowski – obecna sytuacja na granicach

https://www.youtube.com/watch?v=GAgOYiF8KDE