Andrzej Zapałowski

Link do wywiadu, którego udzieliłem przed chwilą na żywo, wraz z pytaniami


Polacy w Mińsku czy Rosjanie w Warszawie? Jak się skończy konflikt na Wschodzie?

https://www.youtube.com/watch?v=Jx2dLOIxACs