Andrzej Zapałowski

Mój głos w dyskusji


Ustawa o obronie ojczyzny. Nasza analiza

https://patrznarece.pl/analizy/ustawa-o-obronie-ojczyzny-nasza-analiza/?fbclid=IwAR3P9F57jaAVhJzTp9vMz7lIe_L3m5dxlOukGRvwPnCt8-aNw2FeBAqANa4