Andrzej Zapałowski

Dobrze przećwiczyć system!


Uwaga WOT podwyższa status gotowości do natychmiastowego stawiennictwa

https://esanok.pl/2021/uwaga-wot-podwyzsza-status-gotowosci-do-natychmiastowego-stawiennictwa.html?fbclid=IwAR10DsNMjkkjwysMMWhO03J4DXw3gaACMq7SBJmxnY7oxk20R4DNbnr0FeM