Andrzej Zapałowski

Oświadczenie


Stanowisko Konfederacji w sprawie głosowania w Sejmie RP nad stanem wyjątkowym

https://www.youtube.com/watch?v=P9V-1qwdpaM