Andrzej Zapałowski

Mój nowy tekst


Osłona kontrwywiadowcza osób publicznych

https://patrznarece.pl/kontrowersje/oslona-kontrwywiadowcza-osob-publicznych/?fbclid=IwAR38taXWmy71yAMSVrCFB7saTkeHXOioV9D6uuRll0Uxyiv4DYE51VbsvRU