Andrzej Zapałowski

O pamięci obrony Birczy


 

W tekście trzeba doprecyzować, iż poza sporadycznymi przemarszami WP teren nie był kontrolowany przez państwo.

[TYLKO U NAS] Dr hab. A. Zapałowski o potajemnym usunięciu napisu „Bircza 1945-1946” z tablicy pamiątkowej Grobu Nieznanego Żołnierza: To była operacja specjalna, która została zainspirowana przez ukraiński IPN, którym kierował pan Wołodymyr Wjatrowycz

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-hab-a-zapalowski-o-potajemnym-usunieciu-napisu-bircza-1945-1946-z-tablicy-pamiatkowej-grobu-nieznanego-zolnierza-to-byla-operacja-specjalna-ktora-zostala-zainspi/