Andrzej Zapałowski

Bircza musi wrócić na tablicę na Grobie Nieznanego Żołnierza


Petycja do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka

https://kresywekrwi.neon24.pl/post/162041,petycja-do-ministra-obrony-narodowej-mariusza-blaszczaka