Andrzej Zapałowski

Ekspert Związku Ukraińców w Polsce


Miesiąc temu był ekspertem reprezentującym Związek Ukraińców w Polsce na Komisji Sejmowej ds. Mniejszości Narodowych i bluzgał na Polskę z tolerowanie mowy nienawiści.

https://www.o2.pl/informacje/dodal-do-polskiego-godla-ukrainska-i-teczowa-flage-aktywista-w-ogniu-krytyki-6636666065148704a