Andrzej Zapałowski

Kto napuszcza Policję na spokojnych obywateli?


Kto dąży do kompromitacji Policji w Polsce?

(do obejrzenia należy mieć aktywny Facebook)

https://www.facebook.com/grzegorz.michal.braun/videos/195099378880407/