Andrzej Zapałowski

Zobaczymy, czy miałem rację opisując cele Rosji na Ukrainie.


Artykuł napisałem dwa lata temu

Ukraina jako strefa buforowa Rosji

https://przeglad.org/wp-content/uploads/2019/12/XXX-01-Zapa%C5%82owski.pdf