Andrzej Zapałowski

Akty prawne niższej rangi niż ustawa nie mogą limitować wolności konstytucyjnych


Stanowisko sądów administracyjnych nie było jednak jednolite, stąd kwestia zasadności stosowania kar pozostawała niejednoznaczna. Szansą na ujednolicenie orzecznictwa jest wyrok Sądu Najwyższego z 16 marca 2021 r. w sprawie o sygn. akt II KK 74/21.

https://kbpp.pl/pl/aktualnosci/wyrok-sadu-najwyzszego-ii-kk-7421/