Andrzej Zapałowski

Moich kilka spostrzeżeń nt. nowych brygad OT


Nowe brygady Obrony Terytorialnej na „ścianie wschodniej”

https://patrznarece.pl/analizy/nowe-brygady-obrony-terytorialnej-na-scianie-wschodniej/?fbclid=IwAR2iletEAdTScg4ARE6Ne4MKBNw9FCjK-6HeDAsuVlZxxQ24QZUu6rr_1OQ