Andrzej Zapałowski

Ukraina- zaczadzona wartość dla Polski


Bardzo dobry wywiad Leszka o Ukrainie

https://www.youtube.com/watch?v=L4PGNvoiWrQ