Andrzej Zapałowski

Mój tekst o pomnikach


Granice między dekomunizacją a depolonizacją

https://patrznarece.pl/opinie/granice-miedzy-dekomunizacja-a-depolonizacja/