Andrzej Zapałowski

Litwa znowu atakuje Polaków


Pomagajmy Polakom na Litwie. Nacjonaliści litewscy chcą zablokować policzenie się naszych rodaków. Do akcji wykorzystuje się sprzedajnych Polaków i ich mecenasów w Polsce!

http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/354461-polskojezyczni-przyjaciele-landsbergisa-atakuja-inicjatywe-zpl